AIチャットボットに質問する

ごみ出しルールチラシ(ベトナム語版)Quy tắc xử lý rác

2023年12月27日

宇土市ごみ出しルールチラシ(ベトナム語版)Quy tắc xử lý rác

 Chúng tôi đã tạo phiên bản tiếng Anh của tờ rơi quy tắc xử lý rác thải. 

 Vui lòng tham khảo tờ rơi này để phân loại rác.  

  Quy tắc đổ rác(PDF 約160KB)この記事へのお問合せ

担当部署:宇土市役所 市民環境部 環境交通課 環境交通係

電話番号:0964-27-3316

お問合せフォーム